5.1.09

La nova essència de la publicitat en un món tecnològic

Vaig prendre unes notes en dos actes diferents en els quals es parlava de com la publicitat s'ha d'adaptar sí o sí al nou tipus de consumidor i l'aplicació de les noves tecnologies. Lo interessant és que les dues llistes es complementen força, algun terme es repetix; una parla més de com ha de ser ara la publicitat en sí mateixa i l'altra de com s'ha de comportar donada l'aplicació actual de les TIC. La conclusió, en tot cas, és que s'han acabat els temps de la interrupció publicitària, per captar l'atenció del consumidor ara cal ser molt persuasiu i multicanal.

Les dues llistes que vaig apuntar són de passat i present de la publicitat. La primera, en l'acte que va organitzar el Marc a ESADE sobre publicitat en el món 2.0, la va proposar el President de Double You, Daniel Solana, i se centra en com ha canviat l'essència mateixa de la publicitat:

ABANS vs ARA

MISSATGE vs EXPERIÈNCIA
SÍNTESI vs EXTENSIÓ
CONSTRUIR DISCURS vs PROMOURE DIÀLEG
INTERROMPRE vs BUSCAR PARTICIPACIÓ
PERSEGUIR vs ATREURE

La segona, en el 12x12 de BDdigital a càrrec de Josep Maria Tribó, de Media Contacts, més centrada en com la tecnologia fa canviar el mode com es transmet i es consumeix la publicitat:

ABANS vs ARA

CAMPANYA vs PLATAFORMA
PUSH vs PULL
ONADES vs 24x7x365
PLANIFICACIÓ vs VISIBILITAT
DEMOGRÀFIC vs ACTITUDINAL
TOP OF MIND vs MOMENT OF TRUTH
BROADCASTING vs NARROWCASTING