25.4.07

El model 70-20-10 en el pressupost de MarCom

Els directius de google són els promotors del model 70-20-10 a la gestió del temps dels empleats de l'empresa:

- el 70% del temps dedicat al teu negoci principal
- el 20% del temps en tasques al voltant d'aquest negoci principal.
- el 10% del temps en activitats no relacionades amb aquest negoci principal.

Podem aplicar aquesta norma al pressupost de marketing i comunicació de les empreses?

-70% del pressupost en les coses que funcionen.
-20% en les accions innovadores.
-10% en les idees radicalment diferents i trencadores.

Mirem-nos el nostre pressupost, el tenim distribuït així?